Message:
 
 
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
 
 
 
 
>灰街樂器>樂手介紹
第 10 頁 / 共 68 頁 / 跳至 
小仕老師

簡介 》
經歷:
南華大學熱音社社長、鼓組教學
高雄燈會演出
民視懷舊藝人聯歡晚會演出
台中搖滾精神節 活動演出
2009年春天吶喊
2010新竹逐風音樂祭
2010墾丁灣島音樂祭
2010宜蘭海洋音樂嘉年華

擅長曲風:POP ROCK FUNK
備註 》

第 10 頁 / 共 68 頁 / 跳至 

   
 
 
music1
music2
 
本網站音樂由葉賀璞老師及壞貓老師提供

Copyright © 2007 灰街樂器. All rights reserved. Designed by Kong Design.   

676183