Message:
 
 
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
 
 
 
 
第 11 頁 / 共 26 頁 / 跳至 
小崧老師

簡介 》
經歷 : 竹南高中吉他社社長
玄奘大學熱音社社長
竹南高中吉他社指導老師
台北,新竹,苗栗等地各地音樂教室電,木吉他老師
教學經歷達7年

交大竹塹盃吉他大賽自彈自場組入選決賽
民國103年苗栗縣吉他彈唱街頭藝人執照

目前擔任 : 世界高中吉他社指導老師
備註 》
擅長 : 民謠吉他彈唱 , ROCK , J-ROCK

第 11 頁 / 共 26 頁 / 跳至 

   
 
 
music1
music2
 
本網站音樂由葉賀璞老師及壞貓老師提供

Copyright © 2007 灰街樂器. All rights reserved. Designed by Kong Design.   

673811